หน้าแรก   ข้อมูลพื้นฐาน    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.sukpaiboon.go.th องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330 โทร. 044-961556-7
ทำเนียบบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข่าวกิจการสภา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต
กฎหมายและระเบียบ
เว็บลิงค์สำคัญ
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
นายก อบต.
นายอำนาจ สมน้อย
ปลัด อบต.
นางนิตยา ฤทธิ์บุญ

กิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561

5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันที่ 4 ธันวาคม 2561

โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎหมาฯ

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ศพด.บ้านสุขไพบูลย์

กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กิจกรรมวันลอยกระทง ศพด.บ้านหนองเข้-หนองตูม

กิจกรรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

โครงการอบรมทบทวนเจ้าหน้าที่กู้ชีพ (EMS/FR)

กิจกรรมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด อบตสุขไพบูลย์ คัพ

กิจกรรมวันที่ 19 ตุลาคม 2561

กิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสาฯ

อ่านต่อ »
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลสุขไพบูลย์
สินค้าท้องถิ่น ตำบลสุขไพบูลย์
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
 ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 30330
โทร. 044-961556-7 โทรสาร. 044-961556
Copyrights © 2016 www.sukpaiboon.go.th All Rights Reserved.
 
ผู้ออกแบบเว็บไซต์ www.thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี. jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ info@thailocalweb.com)